Familiewapen
XIb. Prof.mr.dr. Hendrik [Hein] vLvT, *Hoorn 27.1.1874, In Zuid Afrika tijdens de Anglo-Boeren OOrlog en screef boek over sijn ondervindingen. oud-burgemr. van Velsen, hoogl. staats- en volkenrecht Univ. te Stellenbosch, +Stellenbosch 22 Oktober 1966 (overlijdensdatum), x's-Gravenhage 7.4.1904 jkvr. Antonia Catharina [Tonia] Laman Trip, *ald. 17.11.1879, +Stellenbosch 5 October 1970 (overlijdensdatum), dr. van jhr.mr. Scato en jkvr. Cornelia Mathilde van Foreest.

Uit dit huwelijk:
1. Joan Philip, volgt XIIa.
2. Reep, volgt XIIb.
3. Cornelia Mathilde [Cliet/Zus], volgt XIIc.

 Twee Jaren in den Boerenoorlog [1903]
Boek ongeveer in oorspronklike formaat en font in Nederlands.
Bevat nog skandeer foute wat korrigeer moet word.

1901

Google Scan: Twee Jaren in den Boerenoorlog [1903]
Veel scan foute en bladsye weg.

1904

Hein & Jkvr Tonia

KaapsHollandse Huis in VELSEN

Huis in Stellenbosch

  Reis Na Keurboomsrivier ong 1933